titulkovica.jpg

Jasloškôlka

Zlatá brána- jasloškôlka – je zariadenie pre deti od 2,5 roku dieťaťa do 7 rokov, ktoré ponúka krátkodobú alebo celomesačnú starostlivosť o vaše deti.

Je prevádzkované v pracovných dňoch od 7:00 hod do 17:00 hod počas celého roka.

Jasličky sú určené pre deti od 2,5-3 rokov.

Škôlka pre deti od 3-5 rokov.

Poskytujeme krátkodobú aj dlhodobú starostlivosť v čase od 7.00hod- do 17.00hod.

AdobeStock_257839144.jpeg
Gazelle Icon

Náš cieľ

Ponúkame vám nový koncept vzdelávania v malom kolektíve, ktorý má za cieľ podporiť harmonický rozvoj dieťaťa, jeho pochopenie a plné využitie svojho potenciálu. V našom výchovno-vzdelávacom procese využívame prvky Montessori pedagogiky.

bird.png
Bird Icon

Kontakt s prírodou

Vytvorili sme priestor, kde bude vaše dieťa v kontakte s prírodou a od útleho veku sa bude oboznamovať s prírodnými zákonitosťami. Máme vlastnú permakultúrnu záhradu, kde si vypestujeme vlastnú zeleninu, ovocie. Vytvárame u detí kladný vzťah k prírode a potrebu ju chrániť.

Kids Gardening
AdobeStock_222786775.jpeg
Whale Icon

Láska k folklóru

Prostredníctvom tradičných slovenských riekaniek, pesničiek a hier sa deti učia kultivovať jazykový prejav. Spoznajú tradičné hudobné nástroje a remeslá. Samozrejme nebudú chýbať aj ľudové tančeky a piesne. Pod vedením skúsenej lektorky u detí rozvíjame lásku k folklóru.

Hedgehog Icon

Samostatnosť/Zážitkové učenie

Zážitkové učenie odmalička funguje preto, že deti objavujú svet všetkými svojimi zmyslami a ku všetkému pristupujú priamo.

Sme tu preto, aby sme vaše deti s radosťou učili spoznávať svet. Vedieme ich tak

k samostatnosti a zdravomysliu.