top of page
titulkaa.jpg

Čoskoro

Krúžky 

DSC_4924.jpg

01

Špecifiká tai chi pre deti

Tai chi je nádherné umenie, ktoré prináša ľuďom zdravie a harmóniu už po celé veky.

V čom je teda tai chi pre deti iné než tai chi pre dospelých?

  • necvičí sa forma (choreografia), kde je postupnosť jednotlivých pozícií pevne  daná, ale cvičia sa jednotlivé cviky v poradí a množstve, aké nám vyhovuje alebo aké si zvolí dieťa

  • nezahŕňa v sebe filozofické východiská ani bojový aspekt umenia; je inšpirované prírodou (zvieratami a prírodnými javmi)

  • je hravé, a aj keď je jedným z jeho cieľov budovať v deťoch miesto ich vnútorného pokoja, zábava je jeho súčasťou

  • jeho tempo nie je také pomalé ako pri cvičení dospelých a môžeme ho meniť podľa situácie a temperamentu detí

 

Ako funguje detské tai chi?

Tai chi pre deti ruka v ruke rozvíja telo i myseľ. Učí deti správnemu držaniu tela, posilňuje chrbticu a svalstvo, harmonizuje ľavú a pravú hemisféru a „nenápadne“ ich vedie k vnútornej disciplíne.

Menšie deti sa stávajú zvieratkami, väčšie sa na ne hrajú, a tak sa prostredníctvom vizualizácie a hry učia univerzálne tai chi princípy: 

  • uvoľnenie a flexibilita, 

  • rovnováha a pokoj,

  • otvorenosť

  • načúvanie – citlivosť (voči sebe i druhým) 

Tai chi pracuje vnútri tela. Pomáha deťom naučiť sa rozoznávať, že prichádza vnútorná búrka alebo zmätok, ktoré ich vyhodia z rovnováhy. Keď deti začnú lepšie rozumieť sebe, je potom ľahšie rozumieť druhým a spolupracovať s nimi.
Po emočnej stránke môže detské tai chi zmierniť bolesti brucha, nervozitu, strach, hnev, frustráciu. Zlepšuje sústredenie a sebakontrolu.

Hravé detské tai chi nás (i dospelých) spomalí, takže dokážeme myslieť a cítiť. Nie je to nič náročné. Nemusíte ho cvičiť dokonale správne. Nie je v tom žiadna súťaž, žiaden tlak na to byť najlepší. Dôležité je byť uvoľnený, cítiť energiu čchi a vnímať pokoj. Keď spomalíme pohyby, vnútorná energia môže prúdiť do celého tela a vnútri sa objaví príjemný hrejivý pocit.

 

Pre aké deti je tai chi určené?

Autorka konceptu tai chi pre deti Cari Shurman uvádza, že najlepší čas začať s detským tai chi je predškolský vek, kedy sa u detí vyvíjajú študijné zručnosti a návyky.

Ako budú deti rásť, bude im tai chi pripomínať, že treba zhlboka dýchať, stáť rovno, uvoľniť sa, vizualizovať, sústrediť sa a pustiť preč stres. 

Samozrejme, tai chi je skvelé aj v škole či po nej. Je to skvelé cvičenie: zaberie len pár minút, môžete ho zaradiť do ktorejkoľvek časti dňa, vyžaduje len málo miesta a žiadne náradie.

 

Lenka Ryšková, autorka knihy Cvičíme taj-či s dětmi (Portál, Praha 2013) radí: „Deti majú k hravosti a k pohybu blízko. Je užitočné priblížiť im zdravý prístup k telu a koncept správneho držania tela ešte skôr, než ich sedenie pri počítači či televízore a v škole začne ovplyvňovať nežiadúcim a neskôr ťažko napraviteľným smerom.“

 

Kedy, kde, ako a ako dlho cvičiť?

Je skvelé začať s tai chi ráno, hneď, ako sa zobudíte. Začnite preklepávať svoje telo, aby ste rozprúdili energiu a pripravili sa na deň.

Doprajte si chvíľky na rozdýchanie sa pred testami, skúškami či náročnými situáciami.

Pomôže aj vtedy, keď poobede začnete byť unavení a potrebujete sa opäť naštartovať alebo skoncentrovať po obednej pauze.

Je perfektné v situáciách, keď sa cítite nervózni alebo napätí a potrebujete sa poriadne nadýchnuť a stíšiť.

Odporúčam ho aj po návrate zo škôlky / školy pre uvoľnenie napätia a hyperaktivity.

Pred uložením do postele tai chi pomôže zrelaxovať myseľ, aby sa nám podarilo ľahšie zaspať.

Neexistuje jediný správny čas pre tai chi, ale môžete rôzne pohyby robiť v rôznom čase podľa situácie a vašich potrieb.

Cvičiť môžete kdekoľvek – vonku aj vnútri, stačí vám trochu miesta a nepotrebujete žiadne špeciálne pomôcky.

Je skvelé deti do vedenia cvičenia zapájať. Môžu držať obrázky alebo určovať poradie, v akom cviky zacvičíte. Môžu vytvoriť príbeh, ktorý spojí viac obrázkov dokopy. Môžu oni učiť vás. Verím, že nájdete ten správny spôsob, ktorý vám bude dobre fungovať. Buďte tvoriví a nechajte sa viesť deťmi.

Ako dlho a ako často? Stačí aj 5 minút. Aj málo je lepšie ako nič. Môžete si zacvičiť ten tai chi cvik, ktorý v tom momente potrebujete, aby ste si oddýchli, uvoľnili sa, upokojili alebo obnovili svoju energiu. 

 

Pri cvičení ide najmä o pocit, nie o dokonalé zacvičenie. Každé dieťa je inak pohybovo nadané, má iné tempo. Dajte pozor na svoj hlas, na tón, aký zvolíte. Ak v sebe pocítite netrpezlivosť, nespokojnosť, neistotu…, uberte z očakávaní a skúste sa viac hrať :)

 

www.taichicentrum.sk

DSC_7978.jpg

02

Detská yoga

Joga prináša deťom harmóniu, o ktorú sa celý život snažíme. Ide o vedome riadený pohyb a zameranie pozornosti dovnútra. Jóga pracuje nielen s telom, ale aj s dychom a mysľou zároveň. V nesúťaživom prostredí sa deti učia rešpektovať vlastnú jedinečnosť.

 

Pravidelné cvičenie deťom prináša
 

·       Pevnejšie a zdravšie telo

·       Správne držanie tela

·       Lepšiu koordináciu a rovnováhu

·       Lepšie sústredenie a pevnú vôľu

·       Úctu k sebe a k ostatným

·       Lepšie vnímanie vlastného tela

·       Ľahšie zvládanie stresových situácií, umenie relaxovať

·       Rozvoj fantázie a predstavivosti

·       Základ pre celoživotnú pohodu a zdravie

·       Radosť, pozitívne naladenie a sebavedomie

·       Experimentovanie s vlastným telom

·       V nesúťaživom prostredí sa učíme byť sami sebou, tu a teraz

Jógové polohy sú pre deti veľmi prirodzené, vychádzajú z prírody, z pohybov zvierat, z každodenných vecí a činností. 

DSC_4694.jpg

03

Pohybový krúžok

Pohybový krúžok je určený pre deti, ktoré majú radi pohyb. Je zameraný na pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia a podpory správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu detí predškolského veku.

Dieťa má byť motivované k pohybovej aktivite a využívať ju v každodennom živote bez pocitu únavy alebo vyčerpania. V krúžku sú prezentované telesné cvičenia zohľadňujúce špecifiká predškolského veku.

Deťom bude poskytovaný dostatok priestoru na pohybové vyjadrenie a súčasne budú motivované k osvojovaniu si nových pohybových zručností, ktoré sú predpokladom pre ich ďalší motorický vývin.

Pri realizácii telesných cvičení je dôležité dbať na správnu techniku vykonania jednotlivých cvičení tak, aby bol zachovaný ich fyziologický účinok.

DSC_8098.jpg

04

Angličtina pre najmenších

Učíme deti najprirodzenejšou metódou – hrou.

DSC_4819.jpg

05

Folklórik

Veľa deťom a i rodičom sa páči, keď vystupuje folklórny súbor, ale nevedia, čo je vlastne folklór. A k tomu trošku privoniame v našej folklórnej školičke.

Formou vyhovujúcou veku dieťaťa sa naučíme správne držať telíčko, vnímať melódiu a rytmus. Naučíme sa ľudové piesne, detské  tanečné hry a riekanky z okolia Trnavy i z celého Slovenska.

Dozvieme sa niečo o tradíciách, vyskúšame kroje a zahráme sa veľa hier.

A pre rodičov, ktorí nie sú prítomní na hodinách, určite niečo pekné pripravíme.

DSC_7834.jpg

06

Detské meditácie 

Naše deti vyrastajú v úplne inej dobe, než sme vyrastali my. Vďaka všadeprítomnej digitalizácii je ich svet rýchlejší a hlučnejší.

Dnes sú bombardované zo všetkých strán informáciami, očakávaniami, výzvami, povinnosťami, dlhým pobytom v škôlkach či školách, čo výrazne vplýva na ich mentálne zdravie.

Dnešné deti, bohužiaľ, viac trpia stresom, depresiami, úzkostnými stavmi a smútkom. Deti dokážu viac precítiť na spirituálnej úrovni, pretože, na rozdiel od dospelých, nemajú v sebe nánosy dominujúceho ega a obmedzujúcich presvedčení. Postupom času a praxou je pre nich ľahšie odpútať sa od vlastného ega a dostať sa do uvoľnenej hladiny, pretože deti sú veľmi úzko prepojené s vnútorným hlasom.

DSC_4212.jpg

07

Emočný kompas

Radosť, hnev, smútok alebo strach – všetky tieto emócie deti intenzívne prežívajú. 

Deti pomocou situácií poznávajú emócie, ktoré samy poznajú, učia sa ich pomenovávať a formou hry sa zdokonaľujú v sociálnych zručnostiach a trénujú svoju emočnú inteligenciu.

Emočný kompas ukáže cestu k zdravému  emočnému  prežívaniu, emočnej sebereguláci a emočnému  rastu.

Odovzdať deťom skúsenosť, že môžu  slobodne prežívať, vyjadrovat a zvládať svoje  bytie je nejdôležitejšou   rodičovskou  úlohou  a podmienkou, aby verili, že majú sílu zvládať svoj život samy.

DSC_7892.jpg

08

Zdravé nôžky

Zdravé pohybové aktivity na podporu správneho rozvoja chodidla pri plochých nohách nezahŕňajú len prácu s chodidlom, ale i s hlbokým stabilizačným systémom detí, svalmi na nohách, sedacie svaly atď.  Cvičíme pomocou rôznych rehabilitačných pomôcok ako kamenný chodník, had, kamene, misky, masážne loptičky,  fitlopty, padák atď. Využívame pohybové hry, hudbu i riekanky. Pohyb musí predovšetkým baviť!
Pri cvičení nám pomáhajú riekanky a pesničky.

AdobeStock_224720560.jpeg

09

Montessori herničky

Cieľom montessori herničiek je umožniť deťom objavovať svet okolo nich spôsobom, ktorý rešpektuje ich vlastné tempo, jednotlivé senzitívne a vývojové obdobia, rozvíjať ich osobnosť, samostatnosť, nezávislosť, schopnosť rozhodovať sa, sebadôveru a tiež lásku k sebe a k svojmu okoliu. Deti si voľne vyberajú činnosť, ktorú chcú vykonávať a tiež pomôcku, s ktorou chcú pracovať. Jednotlivé aktivity sú pripravené tak, aby rešpektovali senzitívne obdobia detského veku.

Deti sa prostredníctvom montessori herničiek učia:

-rozvoj samostatnosti a nezávislosti

-vymedziť si vlastný priestor, rešpektovať priestor ostatných

-rozvíjať schopnosť sebaobsluhy

-dodržiavať nastavené pravidlá a starať sa o pomôcky

-sústrediť sa na činnosť, ktorú si sami zvolili

AdobeStock_96253400.jpeg

10

My sme malí muzikanti

Hudbu pri výchove považujeme za mimoriadne dôležitú, hudobné umenie má nesmierny dosah na formovanie detskej osobnosti. Hudba a hranie v kolektíve pomáha rozvíjať fantáziu, vyššie city, trpezlivosť ako aj sociálne zručnosti.

Odborníci sa zhodujú na názore, že deti ktoré sú od malička hudobne rozvíjané, získavajú okrem potešenia z hudby podvedome aj predpoklady k rozvoju ich kognitívnych schopností.

V čase nástupu do škôlky je každé dieťa v ideálnom veku, kedy je dobré začať s rozvojom jeho hudobných schopností.

V tomto veku všetky deti spontánne reagujú na zvuky, tóny a rytmus. Dieťa je schopné rytmicky a intonačne napodobňovať rôzne zvuky (hlasy zvierat, zvuky auta, vláčiku...), deti začínajú spievať.

Obsahom hudobnej výchovy sú jednoduché piesne, rozprávanie, hudobno-pohybové a rytmické hry, počúvanie skladieb a hra na rytmické hudobné nástroje.

AdobeStock_166974717.jpeg

11

 

Deti v permakultúre

Vychovávať deti pomocou prírody odporúčal už Ján Amos Komenský.

Prečo predávať permakultúru deťom?

Budúcnosť našej planéty záleží na zmene občianskeho povedomia, v ktorom ľudia a prírodné zdroje už nie sú vnímané ako samozrejmosť a využitie bez zváženia dlhodobých dopadov. Podpora detí, aby si od raného detstva vytvárala empatický vzťah vzájomne medzi sebou i vo vzťahu k prírodnému prostrediu je kľúčovým krokom pri formovaní nového vedomia.

Detstvo je ideálnym postojom pre vytváranie určitých základných povahových pohľadov na svet vrátane prírody a seba navzájom. Praktikovanie permakultúry s deťmi  podporuje v učení vážiť si zdroje,  a v hľadaní kreatívnych spôsobov, ako žiť v harmónii sa svetom. Tiež im to pomáha vytvoriť si prosperujúcu kultúru založenú na vzájomnej spolupráci, skôr než kultúru založenú na individualistickom oponentúre o najlepšie prírodné zdroje.

AdobeStock_498719191.jpeg

12

 

Spievanky

Prostredníctvom piesní, riekaniek, básní a tanca prirodzene rozvíjame vzťah k umeniu a kultúre, podporujeme rytmické vnímanie, koordináciu, rozvíjame rečové, sluchové a pamäťové schopnosti. Deti sa radi učia básne a riekanky formou hry, nadšene si zatancujú spolu s pani učiteľkou, zaspievajú si tradičné detské piesne, ktoré im utkvejú v pamäti.

bottom of page