top of page
titulkovica.jpg

O nás

Vstúp cez Zlatú bránu a objavuj svoje korene

Náš príbeh

Náš príbeh začal v roku 2008 ako Sociálne centrum Anjel, n.o.

Zastrešovali sme MAMA klub, JUNIOR klub a SENIOR klub. Snahou organizácie bolo napomáhať komplexne riešiť problematiku voľnočasových aktivít pre deti a mládež.

 

Nadobudli sme tak bohaté skúsenosti v rôznych oblastiach športu, kultúry, vzdelávania, ale aj realizácii verejnoprospešných projektov a kultúrnych akcií.

Okrem toho sme sa zameriavali na tradičnú kultúru, remeslá a zvyky.

Naša práca a získané poznatky nás doviedli v súčasnosti k novému projektu a vznikla tak

Zlatá brána.

Naša inšpirácia

Inšpiroval nás nielen slovenský folklór, ale aj slovesný folklór knihy Zlatej brány.

Ten poskytuje vynikajúci materiál na mnohostranné využitie pri výchove i reč sa ním cvičí, i pamäť cibrí, i spievať sa dá, i s pohybmi sa spája, i zahrať ho možno. Uplatnia sa pri ňom všetky zmysly.

Naša filozofia

Deti v dávnej minulosti sa zúčastňovali na všetkých zložkách života. Hrávali mnohé, dnes už zabudnuté detské hry. Ale popri tom deti prežívali aj všetko, čo sa dialo doma, na dedine i v rodnom chotári.

 

Zložitosť dnešného života nás prinútila vymedziť deťom iba určité priestory, témy, oblasti- dôsledkom čoho je pomalšie sociálne dozrievanie mladých ľudí.

V minulosti sa deti už od malička začleňovali do života, a boli súčasťou pracovného kolobehu. Umožňoval to jednoduchý spôsob života, ktorý bol vtedy oveľa zrozumiteľnejší a prostejší, než je dnes.

Preto naším zámerom bolo, vytvoriť priestor pre alternatívne, komunitné vzdelávanie detí a dospelých.

Vraciame sa naspäť ku svojim koreňom, národným tradíciam a dávno zabudnutým vedomostiam.

Story Time
bottom of page